Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Działania 13.1 Programu Infrastruktura i Środowisko Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wybudował Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, w którym studenci kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu a także farmacji i biotechnologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu będą mogli uczyć się z wykorzystaniem techniki symulacji medycznej oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.


Nowa strona internetowa Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
http://cdism.sum.edu.pl

 

Instrukcja sprawdzania obecności w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM

Informatyka w Centrum

Projekt Przebudowa obiektu nieczynnej pralni szpitala klinicznego w Katowicach-Ligocie z przeznaczeniem na
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko